Chính sách gia hạn bản quyền phần mềm (license) của FortiNet

Những câu hỏi thường gặp và câu trả lời liên quan đến Chính sách gia hạn các gói dịch vụ FortiCare (gói bảo hành và hỗ trợ) và FortiGuard (gói bảo vệ)

Hầu hết các khách hàng mua mới dịch vụ Hỗ trợ FortiCare và FortiGuard đúng thời hạn, nhưng một số ít khách hàng do nhiều lý do đã chậm trễ trọng việc gia hạn dịch vụ này. Vậy Fortinet làm những gì để giúp các đối tác của mình khuyến khích khách hàng gia hạn dịch vụ đúng thời hạn?

Trong năm qua, Fortinet đã có nhiều cải tiến về tiến độ xử lý trong tiến trình mua mới gói dịch vụ gia hạn hằng năm. Các tiến trình này đã được đơn giản hóa trong việc bán dịch vụ và hỗ trợ mua mới dịch vụ. Điều đó đã giúp các đối tác duy trì một nguồn thu tốt. Lúc này đây, như một biện pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, Fortinet đã thực hiện một chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/05/2010. Chính sách mới này khuyến khích gia hạn dịch vụ đúng thời gian bằng cách loại bỏ bất cứ lý do gì để trì hoãn việc mua mới dịch vụ này. Fortinet gọi đây là Chính sách gia hạn dịch vụ.

Điều gì mới trong “Chính sách gia hạn dịch vụ” của Fortinet?

Fortinet đã thiết kế gói dịch vụ hỗ trợ FortiCare và FortiGuard phải gia hạn hằng năm để được tiếp tục sử dụng. Khi một khách hàng không gia hạn trước ngày hết hạn, thì trong thời gian dịch vụ không được cập nhật sẽ làm cho môi trường mạng của khách hàng dễ bị nguy hiểm bởi các mối đe dọa liên quan đến an ninh mạng. Bất kỳ quá hạn nào trong dịch vụ ngay lập tức sẽ được cộng dồn, tính từ ngày hết hạn hợp đồng và cứ duy trì liên tục như vậy. Thời gian cộng dồn này tối đa là 06 tháng. Nói cách khác, nếu thời gian cộng dồn hơn 06 tháng, khi mua dịch gia hạn 01 năm, thì 06 tháng sẽ được sử dụng làm chi phí cho các cập nhật của dịch vụ và thời gian gia hạn còn lại sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ tiếp tục. Sự khác biệt giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc mới sẽ không lớn hơn thời hạn gốc của gói dịch vụ này.

Cụ thể:

Thời gian cộng dồn này tối đa là 6 tháng, tức là:

  • Khi License Fortinet quá hạn trong vòng dưới 6 tháng, quá hạn bao nhiêu tính bấy nhiêu.
  • Khi License Fortinet quá hạn từ 6 tháng trở lên thì chỉ tính tối đa là 6 tháng.
  • Khi mua license mới, license cũ nếu còn thời hạn sẽ được cộng dồn.

Khách hàng sẽ không bị phạt trong các trường hợp gia hạn License Fortinet sau đây:

  • 10 ngày là thời gian ân hạn của Fortinet, từ lúc hết hạn License đến lúc gia hạn License Fortinet mới. Nếu gia hạn trong thời gian trên, khách hàng không bị phạt.
  • ·Nếu khách hàng gia hạn License Fortinet từ 2 năm trở lên cho thiết bị đã quá hạn License, thời gian License quá hạn trước đó sẽ không bị phạt.

Các gói bản quyền phầm mềm FortiGate của FortiNet


1. Hardware plus 8x5 Forticare and Fortiguard UTM Bundle: Hardware Unit, 8x5 Enhanced Support, Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management, UTM Services Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware Service, Web Filtering and Antispam Services) plus term of contract

(Gồm có phần cứng thiết bị tương ứng, dịch vụ thay thế và bảo hành phần cứng, cập nhật firmware và tổng quát. Hỗ trợ tăng cường trong 8h/ ngày – 5 ngày/tuần, kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, chống virus, lọc nội dung và lọc web, chống thư rác spam).

2. One Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 comprehensive support: 24x7 comprehensive support, advanced hardware replacement (NBD).

(Gồm bổ sung thêm 1 năm cho thiết bị bundle (BDL) với hỗ trợ toàn diện 24x7, bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được, thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet ở Đài Loan đến nơi khách hàng).

3. UTM Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam Services): 8x5 Enhanced Support, Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management, UTM Services Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware Service, Web Filtering and Antispam Services).

(Gồm thay thế và bảo hành phần cứng trong 8h/ngày – 5 ngày/tuần, cập nhật firmware và tổng quát. Hỗ trợ tăng cường trong 8h/ ngày – 5 ngày/tuần, kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, chống virus, lọc nội dung và lọc web, chống thư rác spam).

4. UTM Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam Services): 24x7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management, UTM Services Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware Service, Web Filtering and Antispam Services).

(Gồm bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được (thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet ở Đài Loan đến nơi khách hàng), cập nhật Firmware và tổng quát, hỗ trợ toàn diện 24/7, kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, chống virus, lọc nội dung và lọc web, chống thư rác - spam).

5. Fortiguard Fortisandbox Cloud Service: có thêm dịch vụ FortiSandbox Cloud.

6. Fortiguard AV Services: Dịch vụ cập nhật chống virus.

7. Fortiguard NGFW Service: Dịch vụ cập nhật kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập.

8. Fortiguard Web Filtering Service: Dịch vụ cập nhật lọc nội dung và lọc web.

9. 8x5 Enhanced Forticare: 8x5 Enhanced Support, hardware replacement, Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management.

(Gồm hỗ trợ tăng cường trong 8h/ngày – 5 ngày/tuần, thay thế và bảo hành phần cứng, cập nhật firmware và tổng quát, tạo mạng riêng ảo – VPN, quản lý băng thông).

10. 24x7 Comprehensive Forticare: 24x7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, and Traffic Managemnet.

(Gồm hỗ trợ toàn diện 24/7, bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được (thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet ở Đài Loan đến nơi khách hàng), cập nhật firmware và tổng quát, tạo mạng riêng ảo – VPN, quản lý băng thông).

Hướng dẫn gia hạn License Fortinet

Giới thiệu các gói bản quyền phầm mềm FortiGate của FortiNet

UNIT

SKU

Description

FortiGate-20C-ADSL-A

FC-10-00023-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00023-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00023-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00023-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00023-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00023-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00023-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00023-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00023-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00023-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-20C-ADSL-A

FC-10-00024-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00024-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00024-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00024-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00024-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00024-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00024-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00024-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00024-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00024-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00024-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGateRugged-30D

FC-10-R030D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-R030D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-R030D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-R030D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-R030D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-R030D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-R030D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-R030D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-R030D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-R030D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-R030D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-R030D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-R030D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-R030D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-30D-POE

FC-10-00036-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00036-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00036-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00036-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00036-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00036-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00036-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00036-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00036-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00036-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00036-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00036-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00036-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00036-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-30D-POE

FC-10-00037-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00037-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00037-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00037-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00037-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00037-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00037-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00037-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00037-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00037-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00037-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00037-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00037-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00037-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FC-10-0030E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0030E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0030E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0030E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0030E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0030E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0030E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0030E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0030E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0030E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0030E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0030E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0030E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0030E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-30E

FWF-30E-BDL-974-12

Hardware plus 24×7 Forticare and FortiGuard Enterprise Bundle

FC-10-00038-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00038-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00038-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00038-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00038-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00038-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00038-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00038-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00038-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00038-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00038-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00038-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00038-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00038-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-30E-3G4G-INTL

FC-10-E30EI-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-E30EI-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-E30EI-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-E30EI-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-E30EI-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-E30EI-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-E30EI-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-E30EI-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-E30EI-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-E30EI-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-E30EI-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-E30EI-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-E30EI-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-E30EI-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-30E-3G4G-INTL

FC-10-I30EI-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-I30EI-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-I30EI-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-I30EI-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-I30EI-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-I30EI-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-I30EI-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-I30EI-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-I30EI-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-I30EI-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-I30EI-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-I30EI-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-I30EI-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-I30EI-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-30E-3G4G-NAM

FC-10-G30EN-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-G30EN-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-G30EN-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-G30EN-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-G30EN-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-G30EN-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-G30EN-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-G30EN-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-G30EN-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-G30EN-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-G30EN-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-G30EN-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-G30EN-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-G30EN-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-30E-3G4G-NAM

FC-10-I30EN-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-I30EN-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-I30EN-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-I30EN-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-I30EN-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-I30EN-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-I30EN-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-I30EN-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-I30EN-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-I30EN-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-I30EN-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-I30EN-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-I30EN-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-I30EN-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGateRugged-35D

FC-10-R035D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-R035D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-R035D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-R035D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-R035D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-R035D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-R035D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-R035D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-R035D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-R035D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-R035D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-R035D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-R035D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-R035D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-50E

FC-10-0050E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0050E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0050E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0050E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0050E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0050E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0050E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0050E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0050E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0050E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0050E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0050E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0050E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0050E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-50E

FC-10-00055-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00055-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00055-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00055-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00055-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00055-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00055-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00055-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00055-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00055-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00055-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00055-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00055-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00055-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-50E-2R

FC-10-W502R-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-W502R-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-W502R-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-W502R-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-W502R-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-W502R-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-W502R-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-W502R-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-W502R-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-W502R-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-W502R-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-W502R-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-W502R-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-W502R-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-51E

FC-10-0051E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0051E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0051E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0051E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0051E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0051E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0051E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0051E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0051E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0051E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0051E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0051E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0051E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0051E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-51E

FC-10-00056-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00056-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00056-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00056-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00056-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00056-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00056-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00056-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00056-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00056-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00056-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00056-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00056-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00056-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-52E

FC-10-0052E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0052E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0052E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0052E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0052E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0052E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0052E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0052E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0052E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0052E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0052E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0052E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0052E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0052E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-60CX-ADSL-A

FC-10-00W6A-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00W6A-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00W6A-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00W6A-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00W6A-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00W6A-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00W6A-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00W6A-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00W6A-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00W6A-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00W6A-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-60D

FC-10-0060D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0060D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0060D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0060D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0060D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0060D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0060D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0060D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0060D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0060D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0060D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0060D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0060D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0060D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGateRugged-60D

FC-10-0069D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0069D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0069D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0069D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0069D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0069D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0069D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0069D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0069D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0069D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0069D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0069D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0069D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0069D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-60D

FC-10-0061D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0061D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0061D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0061D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0061D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0061D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0061D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0061D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0061D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0061D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0061D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0061D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0061D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0061D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-60D-POE

FC-10-0062D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0062D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0062D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0062D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0062D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0062D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0062D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0062D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0062D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0062D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0062D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0062D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0062D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0062D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-60D-POE

FC-10-0063D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0063D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0063D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0063D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0063D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0063D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0063D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0063D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0063D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0063D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0063D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0063D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0063D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0063D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-60E

FC-10-0060E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0060E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0060E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0060E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0060E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0060E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0060E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0060E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0060E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0060E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0060E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0060E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0060E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0060E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-60E

FC-10-W060E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-W060E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-W060E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-W060E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-W060E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-W060E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-W060E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-W060E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-W060E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-W060E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-W060E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-W060E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-W060E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-W060E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-60E-DSL

FC-10-FG60E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-FG60E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FG60E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FG60E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FG60E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FG60E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-FG60E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-FG60E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-FG60E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-FG60E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-FG60E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-FG60E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-FG60E-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-FG60E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWifi-60E-DSL

FC-10-FW60F-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-FW60F-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FW60F-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FW60F-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FW60F-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FW60F-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-FW60F-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-FW60F-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-FW60F-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-FW60F-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-FW60F-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-FW60F-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-FW60F-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-FW60F-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-60E-POE

FC-10-FG60P-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-FG60P-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FG60P-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FG60P-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FG60P-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FG60P-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-FG60P-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-FG60P-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-FG60P-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-FG60P-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-FG60P-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-FG60P-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-FG60P-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-FG60P-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-61E

FC-10-0061E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0061E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0061E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0061E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0061E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0061E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0061E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0061E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0061E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0061E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0061E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0061E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0061E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0061E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-61E

FC-10-W061E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-W061E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-W061E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-W061E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-W061E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-W061E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-W061E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-W061E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-W061E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-W061E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-W061E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-W061E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-W061E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-W061E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-70D

FC-10-0070D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0070D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0070D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0070D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0070D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0070D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0070D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0070D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0070D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0070D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0070D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0070D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0070D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0070D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-70D-POE

FC-10-070DP-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-070DP-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-070DP-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-070DP-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-070DP-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-070DP-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-070DP-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-070DP-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-070DP-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-070DP-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-070DP-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-070DP-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-070DP-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-070DP-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-80C

FC-10-00080-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00080-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00080-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00080-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00080-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00080-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00080-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00080-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00080-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00080-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00080-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-80CM

FC-10-00081-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00081-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00081-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00081-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00081-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00081-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00081-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00081-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00081-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00081-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00081-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-80CM

FC-10-00082-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00082-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00082-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00082-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00082-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00082-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00082-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00082-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00082-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00082-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00082-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-80D

FC-10-0080D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0080D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0080D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0080D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0080D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0080D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0080D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0080D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0080D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0080D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0080D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0080D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0080D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0080D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-80E

FC-10-00E80-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00E80-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00E80-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00E80-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00E80-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00E80-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00E80-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00E80-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00E80-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00E80-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00E80-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00E80-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00E80-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00E80-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-80E-POE

FC-10-0080E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0080E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0080E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0080E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0080E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0080E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0080E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0080E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0080E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0080E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0080E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0080E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0080E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0080E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-81E

FC-10-00E81-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00E81-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00E81-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00E81-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00E81-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00E81-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00E81-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00E81-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00E81-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00E81-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00E81-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00E81-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00E81-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00E81-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-81E-POE

FC-10-0081E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0081E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0081E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0081E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0081E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0081E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0081E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0081E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0081E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0081E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0081E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0081E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0081E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0081E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-90D

FC-10-00090-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00090-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00090-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00090-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00090-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00090-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00090-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00090-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00090-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00090-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00090-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00090-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00090-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00090-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGateRugged-90D

FC-10-00095-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00095-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00095-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00095-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00095-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00095-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00095-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00095-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00095-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00095-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00095-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00095-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00095-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00095-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-90D

FC-10-00091-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00091-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00091-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00091-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00091-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00091-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00091-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00091-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00091-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00091-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00091-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00091-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00091-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00091-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-90D-POE

FC-10-00092-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00092-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00092-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00092-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00092-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00092-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00092-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00092-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00092-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00092-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00092-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00092-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00092-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00092-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-90D-POE

FC-10-00093-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00093-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00093-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00093-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00093-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00093-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00093-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00093-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00093-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00093-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00093-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00093-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00093-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00093-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-92D

FC-10-0092D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0092D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0092D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0092D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0092D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0092D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0092D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0092D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0092D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0092D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0092D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0092D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0092D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0092D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiWiFi-92D

FC-10-00096-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00096-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00096-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00096-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00096-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00096-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00096-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00096-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00096-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00096-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00096-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00096-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00096-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00096-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-94D-POE

FC-10-00094-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00094-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00094-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00094-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00094-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00094-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00094-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00094-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00094-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00094-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00094-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00094-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00094-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00094-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-98D-POE

FC-10-00098-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00098-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00098-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00098-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00098-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00098-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00098-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00098-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00098-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00098-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00098-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00098-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00098-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00098-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-100D

FC-10-00116-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00116-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00116-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00116-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00116-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00116-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00116-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00116-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00116-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00116-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00116-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00116-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00116-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00116-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-100E

FC-10-FG1HE-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-FG1HE-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FG1HE-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FG1HE-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FG1HE-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FG1HE-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-FG1HE-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-FG1HE-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-FG1HE-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-FG1HE-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-FG1HE-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-FG1HE-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-FG1HE-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-FG1HE-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-100EF

FC-10-FG1HF-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-FG1HF-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FG1HF-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-FG1HF-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FG1HF-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-FG1HF-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-FG1HF-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-FG1HF-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-FG1HF-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-FG1HF-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-FG1HF-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-FG1HF-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-FG1HF-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-FG1HF-247-02-12

24×7 Comprehensive FortiCare

UNIT

SKU

Description

FortiGate-101E

FC-10-00119-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00119-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00119-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00119-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00119-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00119-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00119-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00119-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00119-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00119-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00119-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00119-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00119-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00119-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-140D

FC-10-00141-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00141-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00141-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00141-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00141-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00141-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00141-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00141-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00141-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00141-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00141-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00141-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00141-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00141-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-140D-POE

FC-10-00140-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00140-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00140-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00140-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00140-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00140-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00140-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00140-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00140-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00140-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00140-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00140-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00140-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00140-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-140E

FC-10-00144-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00144-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00144-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00144-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00144-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00144-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00144-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00144-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00144-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00144-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00144-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00144-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00144-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00144-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-140E-POE

FC-10-00143-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00143-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00143-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00143-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00143-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00143-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00143-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00143-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00143-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00143-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00143-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00143-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00143-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00143-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-200D

FC-10-00205-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00205-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00205-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00205-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00205-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00205-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00205-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00205-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00205-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00205-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00205-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00205-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00205-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00205-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-200D-POE

FC-10-00206-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00206-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00206-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00206-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00206-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00206-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00206-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00206-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00206-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00206-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00206-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00206-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00206-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00206-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-200E

FC-10-00207-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00207-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00207-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00207-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00207-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00207-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00207-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00207-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00207-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00207-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00207-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00207-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00207-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00207-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-201E

FC-10-00208-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00208-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00208-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00208-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00208-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00208-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00208-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00208-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00208-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00208-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00208-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00208-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00208-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00208-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-240D

FC-10-00240-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00240-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00240-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00240-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00240-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00240-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00240-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00240-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00240-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00240-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00240-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00240-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00240-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00240-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-240D-POE

FC-10-00241-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00241-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00241-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00241-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00241-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00241-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00241-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00241-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00241-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00241-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00241-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00241-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00241-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00241-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-280D-POE

FC-10-00281-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00281-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00281-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00281-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00281-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00281-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00281-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00281-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00281-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00281-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00281-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00281-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00281-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00281-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-300D

FC-10-00305-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00305-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00305-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00305-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00305-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00305-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00305-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00305-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00305-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00305-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00305-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00305-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00305-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00305-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-400D

FC-10-0400D-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-0400D-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0400D-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-0400D-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0400D-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-0400D-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-0400D-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-0400D-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-0400D-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-0400D-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-0400D-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-0400D-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-0400D-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-0400D-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-500D

FG-500D-BDL-974-12

Hardware plus 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Bundle

FC-10-00502-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00502-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00502-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00502-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00502-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00502-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00502-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00502-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00502-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00502-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00502-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00502-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00502-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00502-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-600D

FC-10-00603-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00603-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00603-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00603-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00603-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00603-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00603-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00603-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00603-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00603-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00603-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00603-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00603-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00603-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-800D

FC-10-00804-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00804-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00804-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00804-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00804-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00804-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00804-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00804-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00804-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00804-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00804-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00804-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00804-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00804-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-900D

FC-10-00900-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-00900-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00900-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00900-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00900-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-00900-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-00900-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-00900-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00900-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-00900-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00900-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00900-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00900-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-00900-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-1000D

FC-10-01006-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-01006-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01006-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01006-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01006-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01006-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-01006-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-01006-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-01006-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-01006-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-01006-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-01006-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-01006-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-01006-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-1200D

FC-10-01200-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-01200-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01200-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01200-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01200-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01200-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-01200-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-01200-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-01200-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-01200-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-01200-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-01200-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-01200-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-01200-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-1500D

FC-10-01500-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-01500-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01500-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01500-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01500-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01500-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-01500-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-01500-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-01500-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-01500-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-01500-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-01500-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-01500-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-01500-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-1500D-DC

FC-10-01501-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-01501-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01501-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01501-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01501-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01501-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-01501-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-01501-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-01501-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-01501-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-01501-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-01501-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-01501-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-01501-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-1500DT

FC-10-01502-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-01502-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01502-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-01502-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01502-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-01502-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-01502-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-01502-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-01502-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-01502-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-01502-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-01502-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-01502-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-01502-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-2000E

FC-10-002KE-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-002KE-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-002KE-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-002KE-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-002KE-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-002KE-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-002KE-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-002KE-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-002KE-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-002KE-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-002KE-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-002KE-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-002KE-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-002KE-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-2500E

FC-10-02K5E-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-02K5E-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-02K5E-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-02K5E-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-02K5E-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-02K5E-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-02K5E-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-02K5E-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-02K5E-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-02K5E-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-02K5E-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-02K5E-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-02K5E-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-02K5E-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3000D

FC-10-03007-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03007-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03007-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03007-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03007-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03007-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03007-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03007-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-03007-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03007-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03007-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03007-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03007-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-03007-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3000D-DC

FC-10-03008-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03008-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03008-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03008-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03008-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03008-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03008-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03008-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-03008-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03008-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03008-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03008-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03008-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-03008-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3100D

FC-10-03100-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03100-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03100-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03100-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03100-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03100-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03100-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03100-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-03100-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03100-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03100-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03100-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03100-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-03100-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3100D-DC

FC-10-03101-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03101-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03101-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03101-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03101-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03101-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03101-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03101-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-03101-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03101-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03101-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03101-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03101-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-03101-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3200D

FC-10-03200-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03200-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03200-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03200-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03200-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03200-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03200-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03200-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-03200-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03200-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03200-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03200-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03200-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-03200-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3200D-DC

FC-10-03201-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03201-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03201-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03201-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03201-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03201-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03201-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03201-131-02-12

FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-03201-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03201-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03201-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03201-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03201-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-03201-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3700D

FC-10-03700-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03700-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03700-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03700-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03700-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03700-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03700-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03700-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03700-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03700-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03700-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03700-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-03700-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3700D-DC

FC-10-03701-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03701-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03701-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03701-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03701-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03701-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03701-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03701-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03701-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03701-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03701-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03701-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-03701-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3700D-DC-NEBS

FG-3700D-NEBS-BDL-900-36

Hardware plus 8×5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle

FG-3700D-NEBS-BDL-950-12

Hardware plus 24×7 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle

FG-3700D-NEBS-BDL-871-12

Hardware plus 8×5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Bundle

FG-3700D-NEBS-BDL-974-12

Hardware plus 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Bundle

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3700DX

FC-10-03702-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03702-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03702-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03702-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03702-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03702-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03702-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03702-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03702-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03702-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03702-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03702-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-03702-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3800D

FC-10-3K8HD-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-3K8HD-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-3K8HD-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-3K8HD-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-3K8HD-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-3K8HD-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-3K8HD-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-3K8HD-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-3K8HD-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-3K8HD-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-3K8HD-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-3K8HD-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-3K8HD-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3800D-DC

FC-10-3K8DD-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-3K8DD-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-3K8DD-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-3K8DD-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-3K8DD-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-3K8DD-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-3K8DD-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-3K8DD-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-3K8DD-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-3K8DD-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-3K8DD-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-3K8DD-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-3K8DD-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3810D

FC-10-03810-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03810-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03810-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03810-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03810-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03810-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03810-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03810-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03810-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03810-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03810-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03810-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-03810-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3810D-DC

FC-10-03811-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03811-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03811-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03811-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03811-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03811-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03811-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03811-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03811-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03811-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03811-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03811-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-03811-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3815D

FC-10-03815-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03815-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03815-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03815-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03815-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03815-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03815-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03815-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03815-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03815-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03815-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03815-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-03815-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3815D-DC

FC-10-385DD-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-385DD-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-385DD-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-385DD-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-385DD-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-385DD-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-385DD-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-385DD-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-385DD-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-385DD-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-385DD-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-385DD-311-02-12

8×5 FortiCare Contract

FC-10-385DD-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3960E

FC-10-03961-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03961-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03961-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03961-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03961-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03961-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03961-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03961-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03961-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03961-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03961-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03961-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-03961-247-02-12

24×7 FortiCare Contract

UNIT

SKU

Description

FortiGate-3980E

FC-10-03981-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8×5 to 24×7 FortiCare Contract

FC-10-03981-900-02-12

UTM Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03981-950-02-12

UTM Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-03981-871-02-12

Enterprise Bundle (8×5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03981-974-02-12

Enterprise Bundle (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services)

FC-10-03981-122-02-12

FortiGuard Mobile Security (Mobile Platform AV)

FC-10-03981-123-02-12

FortiGuard FortiSandbox Cloud Service

FC-10-03981-100-02-12

FortiGuard AV and Botnet IP/Domain Services

FC-10-03981-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-03981-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-03981-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-03981-311-02-12

8×5 Enhanced FortiCare

FC-10-03981-247-02-12

24×7 Comprehe

UNIT

SKU

Description

FortiGate-300E

FC-10-00306-274-01-12

1 Year HW bundle Upgrade from 8x5 to 24x7 FortiCare Contract

FC-10-00306-165-01-12

Upgrade FortiCare Contract to 360 from 24x7, for hardware BDL only (SKU suffix 950 & 974)

FC-10-00306-928-02-12

Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV)

FC-10-00306-900-02-12

UTM Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00306-950-02-12

UTM Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam Services)

FC-10-00306-871-02-12

Enterprise Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud)

FC-10-00306-974-02-12

Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud)

FC-10-00306-131-02-12

FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention

FC-10-00306-123-02-12

FortiSandbox Cloud, including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Service

FC-10-00306-185-02-12

FortiCASB SaaS-only Service, Includes 95 users

FC-10-00306-100-02-12

FortiGuard Antivirus, Botnet IP/Domain and Mobile Malware Service

FC-10-00306-108-02-12

FortiGuard IPS Service

FC-10-00306-112-02-12

FortiGuard Web Filtering Service

FC-10-00306-159-02-12

FortiGuard Industrial Security Service

FC-10-00306-175-02-12

FortiGuard Security Rating Service

FC-10-00306-189-02-12

FortiConverter service for FortiGate

FC-10-00306-311-02-12

8x5 FortiCare Contract

FC-10-00306-247-02-12

24x7 FortiCare Contract

FC-10-00306-280-02-12

FortiCare 360 Contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Nối Mạng chuyên cung cấp sản phẩm Fortinet tại Việt Nam. Có sẵn hàng Fortigate 60E, Fortigate 80E, Fortigate 90E, Fortigate 100E, Fortigate 200E, Fortigate 300E, Renewal …với giá tốt cho đại lý.

Đối với các dòng dự án Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Nối Mạng hỗ trợ khách hàng tư vấn, triển khai, đăng ký bảo vệ dự án.

Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://fortinet.ketnoimang.vn

hoặc http://ketnoimang.vn/fortinet-305-a3ic.html

Liên hệ mua hàng:

Phòng Kinh Doanh: 84.028.35125568 | sales@ketnoimang.vn

Hotline: 09 014 014 86


Bài viết xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Tân - 09 014 014 86
 

Lầu 7, Tòa nhà GIC, Số 18A Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
84.028.35125568
09 014 014 86
Facebook